Försämrad sexlust

Ultimata guiden för testosterontillskott

Försämrad sexlust – kan vara ett tecken på testosteronbrist

En brist på könshormonet testosteron kan påverka män mer än du tror, däribland försämrad sexlust och erektionsproblem.

Det manliga könshormonet testosteron bildas huvudsakligen i testiklarna. Vid testosteronbrist minskar sexlusten och den sexuella förmågan. Andra vanliga bieffekter vid testosteronbrist är även trötthet, irritation, orkeslöshet, nedstämdhet, sämre muskulatur och ökad fettlagring.

Kroppens sammansättning, det vill säga andelen muskler och andelen fett är associerat till testosteronnivåerna. En högre testosteronnivå ger en högre andel muskler och en mindre andel kroppsfett. Hur testosteron har denna inverkan är på grund av att det hjälper till att stimulera skapandet av de protein som bygger muskler och dels minskar det antalet fett som lagras i cellerna.

Testosteron är även viktigt för att vidhålla ett starkt och friskt skelett. Vid testosteronbrist minskar skelettets hållbarhet och risken för benbrott ökar. Det påverkar även det centrala nervsystemet och därmed sexlusten.

Försämrad sexlust

Testosteron är det hormon som ger män viljan att ha sex. När testosteronnivåerna sjunker under det normala minskar sexlusten och mannen kan få erektionsproblem.

En testosteronnivå lägre än det normala kan vara anledningen till att en del män är ointresserade av sex. Vid låga testosteronnivåer är det inte bara sexlusten som försämras utan även hur lätt det är att få erektion och hur länge mannen kan bibehålla erektionen. Andra bieffekter är svårighet att få utlösning och minskad ejakulationsvolym.

Ett sätt att uppmärksamma testosteronbrist är avsaknad av morgonerektioner.

Förbättrad sexlust genom träning

Det är möjligt att förbättra sexlusten genom att träna mer eller annorlunda. Flera studier visar på att motion är bra för sexlusten. Motion får kroppen att utsöndra mer endorfin, endorfin är ett hormon som påverkar vår vilja att sova, äta och dricka. Hormonet utsöndras vid skratt, stress, motion och även vid sex.

En träningsform är mer effektiv än andra när det kommer till att öka sexlusten, styrketräning. Vid träning utsöndras bland annat adrenalin, endorfin och testosteron men det är vid just styrketräning som testosteronnivåerna ökar som mest. För att ta vara på de ökade nivåerna av testosteron är den bästa tiden att ha sex strax efter träning innan nivåerna av testosteron och endorfin sjunker.

Behandling

Testosteronbrist är inget ovanligt utan drabbar de flesta män. Det är heller ingenting som är svårt att behandla. Oftast behandlas testosteronbrist med antingen testosteroninjektioner som ges var tredje månad, testosterontabletter som vanligtvis tas två till tre gånger dagligen eller med en testosterongel som används dagligen.