Vad är testosteron?

Ultimata guiden för testosterontillskott

Vad är testosteron?

Testosteron är det manliga könshormonet. Vetenskapen har tidigare kopplat ihop testosteron med manlig könsdrift och muskelmassa, men med tiden så har det visat sig att testosteron fyller långt fler funktioner än detta.
Det har en stor inverkan på vårt vardagliga liv, för både kvinnor som för män.

Om man kollar på de nya vetenskapliga rönen som publicerats så har det varit en hel del fler artiklar och antalet tillgängliga vetenskapliga rapporter som har temat testosteron ser ut att hålla i sig.

Om man kollar på varför testosteron är viktigt så kan man se tydliga kopplingar mellan hälsa och testosteron, och något som vanligtvis förknippas med enbart män så tyder det även på att kvinnor tycks ha en bättre hälsa med rätt testosteronvärden.

Testosteron är ett könshormon som framförallt bildas i testiklarna, men även i binjurarna för män, och i äggstockarna hos kvinnor.
Testosteron bildas också i något som kallas binjurebarken för både män och kvinnor.
Intressant nog så ska testosteronproduktionen vara rätt balanserad mellan binjurebarken och äggstockarna för en vanlig frisk kvinna, under de åren hon är fertil det vill säga.
Det är under puberteten som könshormonets produktion ökar för både män och kvinnor, men man kan se att det är en betydligt kraftigare produktion hos män, om man ser till procentuellt jämfört med en kvinna.
Testosteron utvecklar mannens könsorgan, han får skägg och annan kroppsbehåring, man skulle kunna dra paralellen att det är det som skiljer en pojke från en man.
Testosteron ger även en ökad sexlust hos män, medan kvinnor även får ökad sexlust av testosteronet men också tack vare kombinationen av testosteron och  det kvinnliga könshormonet östrogen.

Den sexlust som skapas hålls ofta igång under livet och detta kan man bla tacka testosteron för. Men det finns fler tacksamma egenskaper av testosteron, den bidrar till ökad muskelmassa och att skelettet förstärks, lite som våran naturliga mjölk.

Vad betyder ett lågt testosteronvärde?

 

Ett lågt testosteron påvisar ofta en mångfald av bieffekter, varav ny forskning påvisar att det testosteron bidrar till att vi får ett bättre humör och mer energi. Ett lågt testosteronvärde brukar ofta påvisa konstant trötthet, lättirritation, sömnbrist och nedstämdhet. Man ser ofta en sänkning av testosteronvärden ju äldre man blir, och irritation, trötthet och lite sömn låter nog relaterbart till många pensionärer ute i Sverige.

Vetenskapligt så finns det större stöd för män upplever dessa bieffekter, men forskning som pågår försöker även bevisa detta på kvinnliga fokusgrupper.
Vad är då vanliga orsaker till låga testosteronvärden? Det finns en hel del, men om vi ska ta den av de vanligaste så är fetma en vanlig orsak, nu när vi har mat i överflöd och vi måste tänka på vad vi ska äta, snarare än förut, äta allt för att överleva, så är fetma en vanlig folksjukdom i dagens samhälle.
Naturligt så sjunker testosteronnivåerna hos både kvinnor och män under medelåldern, och därefter fortsätter den sjunka vilket är helt naturligt. Man brukar säga att runt 40 år kan en frisk person räkna med en nedgång på cirka 1.2% per år.
Man kan även på sjukvården notera att antalet män som lider av testosteronbrist har en ökning. Orsaken är inte helt kartlagd ännu, vetenskapligt.
Men utskrivningen av testosterontillskott till män har ökat stadigt under åren.
Under 2014 kunde man se att nästan 15.000 svenska män fick testosteron på recept.
Stefan Arver som är verksam vid Karolinska institutet i Stockholm har förklarat i en intervju med Sveriges radio att han tror att fler män skulle må bra av att få testosteron utskrivet.

Det finns studier som talar för att testosteronbehandling kan höja blodtrycket och det råder en viss skeptisism mot testosteronbehandling inom läkarkåren. Testostereon är ju även viktigt för kvinnor, fast det inte är lika välstuderat som män, men det är även god idé för en kvinna att hålla koll på sina värden, för ditt egna välmående.